QAAMUUSKA  SUURADAHA


                          XAYAWAANKA             

        CAYAYAAN  

Ayax.png

             CUNNO                      

       XUBNAHA JIRKA                              

Beerka.png

 

    KALLUUNKA    

bngasill.jpeg

                     

DHIRTA

SHIMBIRAHA

baqalyo.jpeg

 

MIDABADA

QUDAARTA

Bambeelmo.png